Věděli jste, že

v oblasti krizového řízení a plánování platí od začátku roku 2011 nová legislativa, kterou je organizace povinna zapracovat do svých krizových dokumentů? Mnoho organizací ještě stále svoji krizovou dokumentaci této změně nepřizpůsobilo. Uděláme to za vás!

Novinky

Zpracování a vedení veškeré dokumentace související s ochranou kritických a obranných infrastruktur a pro obce zpracování Spisového a skartačního řádu a Pasportu místních komunikací.

Máte dotaz?

Neváhejte mě, prosím, kontaktovat.
Po dobu rekonstrukce těchto stránek využijte, prosím, kontakt uvedený na konci této stránky. Samostatná stránka s kontakty není dočasně dostupná. Děkuji za pochopení..

Stránky v rekonstrukci - omlouvám se za dočasné snížení komfortu, na spuštění ostré verze usilovně pracuji. Děkuji za pochopení ...


Nabízím zpracování krizové dokumentace pro potřeby orgánů veřejné správy (ve smyslu zák. č. 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, NV 462/2000 Sb., zák. č. 254/2001 Sb., V 450/2005 Sb., atd.), především pak vytvoření plánů krizové připravenosti, povodňových plánů, plánů akceschopnosti, havarijních plánů, plánů materiálně - technického zabezpečení, apod. Mohu nabídnout rovněž zpracování a vedení dokumentace v souvislosti s ochranou kritických a obranných infrastruktur (zák. č. 430/2010 Sb. a zák. č. 222/1999 Sb.).

Pro komerční subjekty nabízím zpracování krizové dokumentace s důrazem na ekonomiku a řízení podniků. V této oblasti aktivně využívám své znalostí a zkušeností soudního znalce v oboru Ekonomika, odvětví Řízení, plánování a organizace ekonomiky, Dodavatelskoodběratelské vztahy, Investice a Racionalizace. Nabízené krizové dokumenty vycházejí z posouzení současného stavu krizového řízení a důkladné analýzy rizik a ohrožení. Mojí snahou je účinná podpora rozhodování v mimořádných a krizových situacích.

Nově nabízím především pro obce zpracování spisového a skartačního řádu a pasportu místních komunikací.

KONTAKT:
Ing. Jan Zdražil


Klatovská tř. 2432/103
301 00 Plzeň

+420 601 260 260

jan.zdrazil@krizovy-plan.eu
jan.zdrazil@znalecka-cinnost.cz

IDDS: ts222ap

IČ: 74899074
DIČ: CZ8001172036 - plátce DPH

zapsán na Živnostenském úřadu Magistrátu města Plzně dne 8. dubna 2009 pod č.j.: živn 18439/09/Kaš

Kontakt

Ing. Jan Zdražil

Klatovská tř. 2432/103
301 00 Plzeň

+420 601 260 260

jan.zdrazil@krizovy-plan.eu
jan.zdrazil@znalecka-cinnost.cz

IDDS: ts222ap

Užitečné odkazy